Χρηστικές πληροφορίες για υποδομές

Μία σειρά από χρηστικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή και διαχείριση των πρωταθλημάτων υποδομών της ΈΠΣΑ επανέλαβε με ανάρτησή της η Ένωση και έχει ως εξής:


Οι προπονητές των ομάδων στα Πρωταθλήματα Κ-18 & Κ-16 προκειμένου να μπορούν να εισέρχονται στην τεχνική περιοχή της ομάδας, θα πρέπει να έχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που να έχει εκδοθεί από την Ε.Π.Σ. Αθηνών ή την άδεια εισόδου στην τεχνική περιοχή, που θα έχει εκδοθεί επίσης από την Ε.Π.Σ. Αθηνών.

Στα Πρωταθλήματα Κ-14, Κ-12 & Κ-10, οι προπονητές δεν είναι απαραίτητο να έχουν εκδώσει Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή ή άδεια εισόδου.


– Σ
το Πρωτάθλημα Κ-18 δεν επιτρέπεται η αναγραφή στις φανέλες των ποδοσφαιριστών αριθμού μεγαλύτερου του 18 (από 1 έως 18). Στα υπόλοιπα Πρωταθλήματα επιτρέπεται η αναγραφή στις φανέλες των ποδοσφαιριστών αριθμού μεγαλύτερου του 18.


– Η Κάρτα Υγείας είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε όλα τα Πρωταθλήματα Υποδομής.


– Οι ποδοσφαιριστές στα Πρωταθλήματα Κ-18, Κ-16 & Κ-14, θα πρέπει να αγωνίζονται υποχρεωτικά με Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας που να έχουν εκδοθεί από την Ε.Π.Ο.. Στα Πρωταθλήματα Κ-12 και Κ-10, θα μπορούν να αγωνίζονται με ταυτότητες ή πρωτότυπα πιστοποιητικά γέννησης με φωτογραφία επικυρωμένη από δημόσια Αρχή.


– Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές που δεν έχουν Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, θα μπορούν να αγωνίζονται σε όλα τα Πρωταθλήματα Υποδομής, ΜΟΝΟ με προσωρινά Δελτία {που ισχύουν για ένα (1) έτος}, τα οποία εκδίδει η Ε.Π.Σ. Αθηνών.


– Στο Πρωτάθλημα Κ-18 μπορούν να αναγράφονται στο Φ.Α. και να αγωνίζονται σε έναν αγώνα μέχρι τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν το έτος 2001.


– Στο Πρωτάθλημα Κ-14, η μπάλα που θα χρησιμοποιείται, θα είναι Νο 5.


– Σε περίπτωση που ομάδα αποχωρήσει από αγώνα, θα τιμωρείται, εκτός των προβλεπόμενων ποινών και με αποκλεισμό για μία (1) τουλάχιστον αγωνιστική.


– Στα Πρωταθλήματα Κ-12 & Κ-10, αποτελέσματα μεγαλύτερα από 7-0, δεν θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα της Ένωσης.

Στα Πρωταθλήματα Κ-14, Κ-12 & Κ-10, εάν η διαφορά φτάνει τα τέσσερα (4) τέρματα εις βάρος μίας ομάδας, θα μπορεί η ομάδα που υπολείπεται, να χρησιμοποιεί έναν επιπλέον παίκτη. Εάν η διαφορά πέσει κάτω από τέσσερα (4) τέρματα, ο επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου.


– Στα Πρωταθλήματα Κ-12 & Κ-10, οι αλλαγές των ποδοσφαιριστών θα γίνονται χωρίς να διακοπεί ο αγώνας, εκτός από αυτή του τερματοφύλακα, η οποία θα γίνεται όταν ο αγώνας έχει σταματήσει. Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου.


– Λόγω προβλημάτων στην έκδοση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας στους ποδοσφαιριστές του Πρωταθλήματος Κ-14 (πολλά παιδιά δεν έχουν εκδώσει αστυνομικές ταυτότητες), θα μπορούν, για τις τέσσερις (4) πρώτες αγωνιστικές (μέχρι τέλους Οκτωβρίου) οι ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται με τις αστυνομικές τους ταυτότητες ή πρωτότυπα πιστοποιητικά με φωτογραφία επικυρωμένη από δημόσια Αρχή.


Σε περίπτωση που σωματείο αδικαιολόγητα κατά την κρίση της Ένωσης και χωρίς αιτιολογημένη προειδοποίηση αποχωρήσει από το πρωτάθλημα Κ-14 ή αποβληθεί για οποιοδήποτε παράπτωμα ή αποχωρήσει από αγώνα, θα τιμωρείται εκτός των αγωνιστικών ποινών και με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον ογδόντα (80) ευρώ.

Εάν δεν παρουσιαστεί να αγωνισθεί απροειδοποίητα σε αγώνα, τιμωρείται εκτός των αγωνιστικών ποινών και με χρηματικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ και την υποχρέωση πληρωμής των εξόδων του αγώνα, εφόσον είναι γηπεδούχος.

Εάν το σωματείο έχει εγκαίρως ενημερώσει την Ε.Π.Σ.Α. για την αδυναμία συμμετοχής της ομάδας σε κάποιο αγώνα, ούτως ώστε να μπορέσει να ματαιώσει τον αγώνα και να ενημερωθούν, η αντίπαλη ομάδα, ο διαιτητής, ο γιατρός κ.λ.π. ώστε να μην υποστούν άσκοπη ταλαιπωρία και έξοδα, δεν τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο, παρά μόνο με τις προβλεπόμενες αγωνιστικές ποινές.


Σε περίπτωση που ομάδα αποχωρήσει από αγώνα, θα τιμωρείται, εκτός των προβλεπομένων ποινών και με αποκλεισμό για μία (1) τουλάχιστον αγωνιστική.


Σε όλους τους αγώνες των Πρωταθλημάτων Υποδομής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η παρουσία Ιατρού. Σε περίπτωση απουσίας, ο αγώνας δεν διεξάγεται.


Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι επτά (7) ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα και ανεξάρτητα από τις θέσεις στις οποίες αγωνίζονται, απαγορευόμενης της επανασυμμετοχής οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα.


Είναι υποχρεωτική στην αρχική ενδεκάδα αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα και η συμμετοχή στον αγώνα, μέχρι πέντε (5) συνολικά αλλοδαπών ή κοινοτικών ποδοσφαιριστών.

Leave a Reply