Υπαγωγή σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών ενημερώνει τα σωματεία μέλη της για τη δυνατότητα ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση της Ε.Π.Σ.Αθηνών μεριμνώντας ανέκαθεν για την προάσπιση και ενδυνάμωση των συμφερόντων όλων των Σωματείων μελώνμας, ενήργησε αθόρυβα και πέτυχε (βάσει της 4ης Τροποποιητικής απόφασης) τη δίκαιη και αντικειμενική υπαγωγή των ερασιτεχνικών Σωματείων ποδοσφαίρου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής ‘’Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία covid-19 ’’. Ως εκ τούτου, καταφέραμε να ενταχθούν και οι ΚΑΔ 93.11, 93.12 που αφορούν την πλειονότητα των μελών μας και κατά περίπτωση οι ΚΑΔ 93.13, 93.19.

Το αναφερόμενο πρόγραμμα είναι ανεξάρτητο σε σχέση με κάθε άλλη πηγή επιχορήγησης ή χρηματοδότησης και δύναται να αποδώσει ποσό δαπανών χρήσης 2019 από €5.000 έως €40.000, κατόπιν σχετικών διαδικασιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών έως 20/01/2021 μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας

β) Η παρούσα ανακοίνωση είναι ενημερωτική και μόνο προς όλα τα μέλη μας και η επίτευξη ή όχι της ως άνω χρηματικής ενίσχυσης από το εν λόγω πρόγραμμα εκάστου Σωματείου εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαδικασία που αυτόνομα το κάθε Σωματείο θα ακολουθήσει σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: στην επίσημη ιστοσελίδα: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5026

Προτείνουμε στα Σωματεία μέλη μας την άμεση συνεργασία τους με το Λογιστικό γραφείο που τα υποστηρίζει για την έγκαιρη υποβολή των σχετικών αιτήσεων”.

 

Leave a Reply