Στις 31 Μαρτίου οι εκλογές

Με αναθεωρημένη (χρονικά) πρόσκληση η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών καλεί τα τακτικά μέλη της σε Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, στην επαναληπτική ημερομηνία της πρώτης πρόσκλησης, δηλαδή στις 31 Μαρτίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, με απόφασή της στην υπ’ αριθ.96/15-01-2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 20 έως 30 του ισχύοντος καταστατικού της Ε.Π.Σ.Α. και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας,

π ρ ο σ κ α λ ε ί

τα τακτικά μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών:

Στην Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, που θα γίνει στα Γραφεία του Συνδέσμου Αθηναίων Διαιτητών (Διπύλου 7- 9 Αθήνα, 5ος όροφος), την ΤΕΤΑΡΤΗ 31/03/2021 και ώρα 17:00” αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση και ακολουθούν οι λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας.Leave a Reply