Προπονητές: Προγραμματισμένες σχολές

Αυτές είναι οι προγραμματισμένες σχολές προπονητών για το επόμενο τετράμηνο στις κατά τόπους Ποδοσφαιρικές Ενώσεις:

UEFA A

Λειτουργία σχολής UEFA A (1η φάση) στην ΕΠΣ Δράμας 14-21/10/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής UEFA A (3η φάση) στην ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας 28/11-5/12/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

UEFA B

Λειτουργία σχολής UEFA Β (2η φάση) στην ΕΠΣ Αργολίδος 5-12/9/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής UEFA Β (2η φάση) στην ΕΠΣ Ηπείρου 19-26/9/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής UEFA Β (2η φάση) στην ΕΠΣ Πέλλας 24-31/10/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής UEFA Β (1η φάση) στην ΕΠΣ Ηρακλείου στις 13-19/1/2020 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

UEFA C

Λειτουργία σχολής 1ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Λακωνίας 16-21/9/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής 2ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Λακωνίας 21-26/10/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής 1ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Σάμου 30.9 – 5/10/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής 2ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Σάμου 11-16/11/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής 1ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Κεφαλλονιάς 14-19/10/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής 2ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Κεφαλλονιάς 18-23/11/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

UEFA D

Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Λακωνίας 21-22/9/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Σάμου 5-6/10/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Δράμας 12-13/10/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Κεφαλλονιάς 19-20/10/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Σχολές επανεξέτασης

Λειτουργία σχολής επανεξέτασης UEFA Pro, UEFA Α, UEFA B, UEFA C στην ΕΠΣ Πειραιά το χρονικό διάστημα 20/9-20/10/2019. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα (βλέπε παρακάτω) στη διεύθυνση proponites@epo.gr έως τις 8/9/2019.

Λειτουργία σχολής επανεξέτασης UEFA Α, UEFA B, UEFA C στην ΕΠΣ Σάμου το χρονικό διάστημα 30/9-6/10/2019. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα (βλέπε παρακάτω) στη διεύθυνση proponites@epo.gr έως τις 10/9/2019.

Λειτουργία σχολής επανεξέτασης UEFA Α, UEFA B, UEFA C στην ΕΠΣ Δράμας το χρονικό διάστημα 14-21/10/2019. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα (βλέπε παρακάτω) στη διεύθυνση proponites@epo.gr έως τις 10/9/2019.

Λειτουργία σχολής επανεξέτασης UEFA Α, UEFA B, UEFA C στην ΕΠΣ Κεφαλλονιάς το χρονικό διάστημα 13-20/10/2019. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα (βλέπε παρακάτω) στη διεύθυνση proponites@epo.gr έως τις 25/9/2019.

Λειτουργία σχολής επανεξέτασης UEFA Α, UEFA B, UEFA C στην ΕΠΣ Ηρακλείου το χρονικό διάστημα 1-30/11/2019. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα (βλέπε παρακάτω) στη διεύθυνση proponites@epo.gr έως τις 10/10/2019.

Λειτουργία σχολής επανεξέτασης UEFA PRO, UEFA Α, UEFA B, UEFA C στην ΕΠΣ Μακεδονίας το χρονικό διάστημα 1-30/11/2019. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα (βλέπε παρακάτω) στη διεύθυνση proponites@epo.gr έως τις 10/10/2019.

Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων

Λειτουργία σχολής Ανανέωσης Ταυτοτήτων UEFA A, UEFA B και UEFA C στην ΕΠΣ Αθηνών 14-15/9/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ, Τηλέφωνο: 2103822202, 2103822203, 2103840979, fax: 2103840980 e-mail: enosi@epsathinon.gr).

Λειτουργία σχολής Ανανέωσης Ταυτοτήτων UEFA PRO στα γραφεία της Ε.Π.Ο. 14-15/10/2019 (Πληροφορίες ch.zelenitsas@epo.gr)

Leave a Reply