Προπονητές: Οι απαραίτητες κινήσεις

Στην παρουσίαση πολύτιμων και χρηστικών πληροφοριών για όλα τα διαδικαστικά βήματα που αφορούν στους προπονητές κατηγοριών και υποδομών, προχώρησε με σχετική του ανάρτηση ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

1. Ενημερώνονται οι προπονητές/υποψήφιοι προπονητές ότι οφείλουν να αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr θεωρημένο και υπογεγραμμένο το έγγραφο της πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κάθε αίτημα (π.χ. έκδοσης ταυτότητας τριετίας, συμμετοχής σε σχολή προπονητών, έκδοσης δελτίου πιστοποίησης) που απευθύνουν στο αρμόδιο τμήμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ή στις Ε.Π.Σ..

Σε περίπτωση μη αποστολής του εν λόγω εγγράφου ή μη αποδοχής του περιεχομένου του, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν είναι υποχρεωμένη να ασκήσει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

2. Ανακοινώνεται ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναλαμβάνει (απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ νο 9, 25/5/2018) την κάλυψη των εξόδων φοίτησης (παράβολο, διαμονή και διατροφή) σε γυναίκες υποψήφιες προπονητές κατηγορίας διπλώματος UEFA C. Αφορά τη συμμετοχή σε σχολές UEFA C που θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα έως 31/12/2019.
Επίσης, όσες γυναίκες κατέχουν δίπλωμα προπονητικής UEFA/ΕΠΟ και επιθυμούν την έκδοση ταυτότητας τριετίας με λήξη 31.12.2021, θα μπορούν να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία, χωρίς την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των 200€.

3. Ανακοινώνεται ότι αρχίζει από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 η διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. 2019-2021.

4. Όσοι προπονητές παρακολούθησαν σχολές UEFA C από την έναρξη αυτών μέχρι και 31/12/2017 οφείλουν να ολοκληρώσουν τις επανεξετάσεις τους μέχρι 31/12/2019 σε σχολές επανεξέτασης του εν λόγω διπλώματος που θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα. Μετά το τέλος αυτής της ημερομηνίας, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το Convention 2015 (χρονικό περιθώριο δύο ετών για τις επανεξετάσεις).

5. Δίδεται η δυνατότητα τελικής επανεξέτασης σε όσους προπονητές φοίτησαν σε σχολές προπονητών διπλωμάτων UEFA Pro, A και Β και δεν ολοκλήρωσαν τις επανεξετάσεις τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (UEFA Convention). Η σχετική διαδικασία έχει την έγκριση της UEFA και θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2019.

6. Όσοι προπονητές ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση μιας σχολής UEFA C και είναι σε καθεστώς αξιολόγησης έχουν τη δυνατότητα -σε περίπτωση που το επιθυμούν- να λάβουν προσωρινή ταυτότητα National (UEFA C) για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Παράβολο έκδοσης: 70,00 € (35 € υπέρ Ε.Π.Ο., 35 € υπέρ της Ε.Π.Σ). Δικαίωμα έκδοσης αυτής της ταυτότητας έχουν οι προπονητές που ολοκλήρωσαν μία σχολή UEFA C από 30/6/2018.

7. Όσοι προπονητές ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση μιας σχολής UEFA Β πριν από την έναρξη των σχολών UEFA C (2013) και δεν είναι σε καθεστώς αξιολόγησης έχουν τη δυνατότητα -σε περίπτωση που το επιθυμούν- να λάβουν προσωρινή ταυτότητα national (UEFA C) με λήξη 31/12/2019.
Οι προπονητές αυτοί οφείλουν να παρακολουθήσουν μία σχολή UEFA C PLUS μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Παράβολο έκδοσης: 70,00 € (35 € υπέρ Ε.Π.Ο., 35 € υπέρ της Ε.Π.Σ).

8. Όσοι προπονητές ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση μιας σχολής UEFA C έως 30/06/2018 και έχουν δικαίωμα επανεξέτασης (την οποία και θα πρέπει να ολοκληρώσουν μέχρι 31/12/2019), έχουν τη δυνατότητα -σε περίπτωση που το επιθυμούν- να λάβουν προσωρινή ταυτότητα UEFA C (διάρκειας μέχρι 31/12/2019). Παράβολο έκδοσης: 70,00 € (35 € υπέρ Ε.Π.Ο., 35 € υπέρ της Ε.Π.Σ).

9. Όσοι προπονητές έχουν παρακολουθήσει μια σχολή UEFA B πριν από την έναρξη των σχολών UEFA C (2013) και έχουν δικαίωμα επανεξέτασης (την οποία πρέπει να ολοκληρώσουν μέχρι 31/12/2019), έχουν τη δυνατότητα -σε περίπτωση που το επιθυμούν- να λάβουν προσωρινή ταυτότητα UEFA C (διάρκειας μέχρι 31/12/2019). Παράβολο έκδοσης: 70,00 € (35 € υπέρ Ε.Π.Ο., 35 € υπέρ της Ε.Π.Σ).

10. Όσοι προπονητές έχουν παρακολουθήσει μία ή και τις δύο φάσεις μιας σχολής UEFA B, αλλά δεν έχουν δίπλωμα UEFA C, έχουν τη δυνατότητα -σε περίπτωση που το επιθυμούν- να λάβουν προσωρινή ταυτότητα UEFA C (διάρκειας μέχρι 30/6/2020). Παράβολο έκδοσης: 70,00 € (35 € υπέρ Ε.Π.Ο., 35 € υπέρ της Ε.Π.Σ).

Leave a Reply