Παχατουρίδης: Οι 33 που εκλέγονται!

Λϊγο πριν την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης, αυτοί που εκλέγονται από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας είναι οι ακόλουθοι:

Leave a Reply