Νέα παράταση για την Κάρτας Υγείας

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώθηκε, ότι με κοινή υπουργική απόφαση, του υπουργού Υγείας και του υφυπουργού Αθλητισμού, που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρατείνεται η προθεσμία για την εφαρμογή του μέτρου της Κάρτας Υγείας έως τις 31 Ιουλίου του 2019.

Επομένως, οι ομάδες για τους αγώνες όλων των Πρωταθλημάτων, θα συνεχίσουν να προσκομίζουν στον διαιτητή την Κατάσταση Υγείας Ποδοσφαιριστών.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ: “Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ-ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής: Παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/ 386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) έως 31-07-2019”.

Leave a Reply