Κ18 – Κ16: Οι όμιλοι των ισχυρών

Μετά από κλήρωση που έγινε από την Επιτροπή Υποδομής της ΕΠΣΑ, οι όμιλοι των πρωταθλημάτων Κ18 και Κ16 στον δεύτερο γύρο συγκροτούνται με βάση τους πίνακες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν διευκρινίζεται εάν οι βαθμολογίες που δημοσιεύονται από την ΕΠΣΑ είναι τελικές, αν δηλαδή σε περιπτώσεις ισοβαθμιών, που με ισόπαλο το αποτέλεσμα μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων απαιτείται κλήρωση, η κλήρωση έχει διενεργηθεί ή είναι σε εκκρεμότητα.

Leave a Reply