Η συμμετοχή αλλοδαπών στις υποδομές

Με ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπό της, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών υπενθυμίζει τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση προσωρινού δελτίου για τη συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στα πρωταθλήματα υποδομής.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία, ότι σε όλους τους αγώνες των Πρωταθλημάτων Υποδομής:

επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα και η συμμετοχή στον αγώνα, μέχρι πέντε (5) συνολικά αλλοδαπών ή κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Οι αλλοδαποί και οι κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, θα αγωνίζονται υποχρεωτικά από την 1η αγωνιστική – εφόσον δεν διαθέτουν νέο Δελτίο Ε.Π.Ο. – με Προσωρινά Δελτία που θα εκδίδονται από την Ε.Π.Σ.Α., με την κατάθεση των παρακάτω στοιχείων:

1) Ξενόγλωσση αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή, με πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σφραγισμένη από το σωματείο και υπεύθυνη δήλωση του γονέα, ότι επιτρέπει στον γιο του να αγωνίζεται στο συγκεκριμένο σωματείο.

2) Μία δεύτερη φωτογραφία, όμοια, που θα επικολληθεί στο δελτίο (όχι μόνο μία που θα αφαιρείται από το πιστοποιητικό).

3) Φωτοτυπία Διαβατηρίου και άδεια παραμονής, σε ισχύ (όχι άλλου τύπου έγγραφα).

4) Πράξη Συναίνεσης με υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα, για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον πρόκειται για την έκδοση δελτίου για πρώτη φορά. Εάν είχε εκδοθεί προσωρινό δελτίο και την περσινή χρονιά, μπορούν να προσκομίζουν το περσινό δελτίο.

5) Τα σωματεία θα μπορούν να ζητούν την έκδοση προσωρινών δελτίων, μέχρι 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022.

** Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές μπορούν να αγωνίζονται με την αστυνομική τους ταυτότητα, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021. Ση συνέχεια, υποχρεωτικά με τα νέα δελτία αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. (άσπρα δελτία)”.
Leave a Reply