Η πολυαναμενόμενη σχολή UEFA D

Στο τέλος Μαρτίου και στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών θα λάβει χώρα η πολυαναμενόμενη σχολή UEFA D για τους υπευθύνους των ποδοσφαιρικών Ακαδημιών.

Δύο ημέρες και 12 ώρες συνολικά θα διαρκέσει η διδακτική ενημέρωση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες που δεν μπορεί να ξεπεράσουν τους 100.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση υπεύθυνων ομάδων και ακαδημιών, γονέων και εθελοντών, θα τεθεί σε εφαρμογή στις 30 & 31 Μαρτίου 2020 στην ΕΠΣ Αθηνών, από ώρα 15:15 έως 21:15 και τις δύο ημέρες.

Ειδικότερα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σχεδίασε τη λειτουργία 12 ωρών Σχολών UEFA D (χωρίς οικονομική επιβάρυνση), συνδυάζοντας την παρουσίαση θεωρητικών διαλέξεων οργάνωσης και λειτουργίας ακαδημιών ποδοσφαίρου, καθώς επίσης επιδείξεων προπονητικών μονάδων – αγώνων για ηλικίες κάτω των 12 ετών.

Προσφορά πρώτων βοηθειών, οργάνωση ακαδημίας, κώδικας συμπεριφοράς, πολιτική για την παιδική κακοποίηση, ψυχολογία και παρακίνηση νέων αθλητών είναι ανάμεσα στα θέματα των επιμορφωτικών σεμιναρίων, με την Ομοσπονδία να στοχεύει στην ενιαία εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία μιας ποδοσφαιρικής ακαδημίας.

Οι σχολές UEFA D, εντάσσονται στο εξαετές αναπτυξιακό πλάνο της Ε.Π.Ο. «Μπάλα Παντού», και θα λειτουργήσουν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας (ΕΠΣ) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για έναν, τουλάχιστον, εκπρόσωπο κάθε ακαδημίας και ομάδας, καθώς η κατοχή πιστοποιητικού UEFA D θα αποτελεί ένα από τα κριτήρια ελέγχου λειτουργίας και κατάταξης των ακαδημιών που θα θεσπιστούν από την Ομοσπονδία.

Το πρόγραμμα της σχολής UEFA D οφείλουν να το παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος από κάθε ποδοσφαιρική ακαδημία και ομάδα της Ένωσής μας.

Ο ανώτερος αριθμός ατόμων που θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη Σχολή, είναι εκατό (100).

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τη Σχολή, θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραιτήτως τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ενότητα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΝΤΥΠΑ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/03/2020”.

Leave a Reply