Η διακήρυξη για το ΕΑΚ Ηφαίστου

Σε διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον ανάδοχο του έργου βρίσκεται πλέον η “εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο ΕΑΚ Ηφαίστου”, ένα έργο προϋπολογισμού 820.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 8 Μαρτίου θα ανοιχτούν οι προσφορές, οπότε το αργότερο έως τη Δευτέρα 12 Μαρτίου θα είναι γνωστή η μειοδότρια και ανάδοχος του έργου εταιρία.

Σ’ ένα σύγχρονο, ευέλικτο και λειτουργικό Κράτος, εντός διμήνου ο ανάδοχος θα είχε εγκατασταθεί και ξεκινήσει το έργο, ωστόσο στη γεμάτη γραφειοκρατικές αγκυλώσεις Ελλάδα, ο χρόνος που θα μεσολαβήσει από την ανάδειξη του αναδόχου έως την εγκατάστασή του στο ΕΑΚ Ηφαίστου εξαντλεί με μετριοπαθείς υπολογισμούς το τετράμηνο!

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι θα πρέπει το θέμα να πάει στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια, να ελεγχθούν μελέτη και σύμβαση, ακολούθως στον πάρεδρο για προσυμβατικό έλεγχο, να κατατεθεί η εγγυητική και να γίνουν οι παραγγελίες των υλικών. Κι όλα αυτά αν δεν υπάρξουν και ενστάσεις για την ανάδειξη του αναδόχου.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων λοιπόν, η έναρξη των εργασιών θα πρέπει να τοποθετείται εντός του Ιουνίου και πιθανότατα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, όποτε όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα περιθώρια για την χρησιμοποίησή του το τελευταίο τρίμηνο του έτους (2018) είναι εξαιρετικά στενά, πολύ δε μάλλον, αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι ο χρονικός ορίζοντας παράδοσης του έργου, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στη διακήρυξη, εκτείνεται στους οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης!

 

Όροι και προϋποθέσεις

Όλα πλέον εξαρτώνται από τον ανάδοχο και το κατά πόσον θα είναι σε θέση να φέρει εις πέρας το συντομότερο δυνατό τον όγκο εργασιών του έργου. Οπουδήποτε αλλού (και δεν θα σταματήσουμε να το επισημαίνουμε) είναι προς το συμφέρον της αναδόχου εταιρίας η παράδοση του έργου στον συντομότερο δυνατό χρόνο, αφού όσο γρηγορότερα παραδώσει, τόσο γρηγορότερα θα πληρωθεί τις υπηρεσίες της.

Με μία διαδικασία όμως, που αναδεικνύει απλά μειοδότες, χωρίς -σχεδόν ποτέ- να τιμωρεί λάθη, ολιγωρίες και καθυστερήσεις ενεργοποιώντας τις σχετικές ρήτρες, κάθε άλλο παρά εγγυημένη είναι η ομαλή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση του έργου.

Και στην Ελλάδα δυστυχώς την τελευταία πενταετία ευδοκιμεί η ανάδειξη μειοδοτών που “χτυπούν” τους διαγωνισμούς με εκπτώσεις ακόμη και πέραν του 50% και αργά ή γρήγορα προσθέτουν την φωτογραφία τους δίπλα -για την καλύτερη κατανόηση- στο λήμμα “αφερεγγυότητα”, στα ετυμολογικά λεξικά του Τόπου.

 

Η διακήρυξη του έργου

Στην περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου αναφέρεται ότι “αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση του παλαιού φθαρμένου χλοοτάπητα με καινούριο, με ανανέωση της βάσης. Επίσης, θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης στα αποδυτήρια του γηπέδου.

Οι κύριες εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: αποξήλωση του χλοοτάπητα και απόρριψή του, αφαίρεση του νταμαροχώματος και του γεωυφάσματος, καθαίρεση κουφωμάτων αποδυτηρίων, αποξήλωση ειδών υγιεινής, αποξήλωση δαπέδων και φωτιστικών.

Κατασκευή βάσης έδρασης και τοποθέτηση χλοοτάπητα, επιστρώσεις δαπέδων, είδη υγιεινής, θύρες, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί και τοποθέτηση φωτιστικών”.

Αφού σημειώσουμε ότι στο έργο περιλαμβάνονται και τα δύο γήπεδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις (κεντρικό και Βασιλόπουλου), επισημαίνεται ότι “η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης” και “κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)”.

Στην τεχνική μελέτη βρίσκουμε τις λεπτομέρειες του έργου και υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα:

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

Ομάδα Α’: Χωματουργικά – Καθαιρέσεις

Περιλαμβάνει αποξήλωση παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα και απόρριψή του, γενικές εκσκαφές στο γήπεδο για αφαίρεση του παλαιού νταμαροχώματος, αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων των αποδυτηρίων, καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων (σπασμένων πλακιδίων γύρω από τα κουφώματα), αποξήλωση ειδών υγιεινής, καθαίρεση μεταλλικών εσχαρών ντους, αποξήλωση του πλαστικού δαπέδου στον χώρο του ιατρείου, αποξήλωση σπασμένων φωτιστικών σωμάτων, αφαίρεση πινάκων διδασκαλίας και κρεμαστών, χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων από τον χώρο των αποδυτηρίων στον χώρο της φορτοεκφόρτωσης, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές προϊόντων καθαιρέσεων.

Ομάδα Β’: Επενδύσεις – Επιστρώσεις

Περιλαμβάνει επίστρωση γεωυφάσματος, επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, ύψους πέλους 60 χιλ. Και υλικών πλήρωσής του (χαλαζιακή άμμο και καουτσούκ), επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης (αντικατάσταση των σπασμένων), επίστρωση του χώρου του ιατρείου με δάπεδο PVC, καθαρισμός – στοκάρισμα – τρίψιμο και γυάλισμα επιστρώσεων σε μωσαϊκά ή πλάκες μαρμάρου με νερόλουστρα, επίστρωση με ασφαλτόπανο στο βυθιζόμενο χώρο (μέσα στο γήπεδο) πάνω από την καταπακτή.

Ομάδα Γ’: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

Περιλαμβάνει νέες θύρες laminate στους χώρους των αποδυτηρίων, νέα ανοιγόμενη κατασκευή στην καταπακτή του αγωνιστικού χώρου, κατασκευή νέων μεταλλικών εσχαρών ντους.

Ομάδα Δ’: Λοιπά τελειώματα

Περιλαμβάνει επιχρίσματα (κάσα εξωτερικής θύρας εισόδου των αποδυτηρίων και οπής στην έξοδο δίπλα από την αποθήκη), τοποθέτηση υαλοπίνακα ασφαλείας στη θύρα εξόδου προς τον αγωνιστικό χώρο, προετοιμασία – σπατουλάρισμα και χρωματισμός των επιχρισμένων οροφών του υπογείου, χρωματισμός εσωτερικών σωληνώσεων, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών (εσωτερικών – εξωτερικών), ελαιοχρωματισμοί σε μεταλλικά στοιχεία, επισκευή διαβρωμένου οπλισμού στην οροφή του διαδρόμου εξόδου προς τον αγωνιστικό χώρο και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος, επάλειψη της οροφής με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, πλήρωση οριζοντίου αρμού στην οροφή του ισογείου μεταξύ της τοιχοποιίας και του σκυροδέματος της κερκίδας, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και του κατακόρυφου, καθαρισμός των εσωτερικών χώρων των αποδυτηρίων, τοποθέτηση εστιών και σημαιών κόρνερ, κλειδαριές, πόμολα και σύρτες θυρών, προμήθεια και τοποθέτηση πάγκων αναπληρωματικών / διαιτητών, ερμαρίων αποδυτηρίων, πάγκων, επιτοίχων κρεμαστών, πλαστικών υποποδίων για τα ντους.

Ομάδα Ε’: Δίκτυα (ηλεκτρικά – υδραυλικά)

Περιλαμβάνει τοποθέτηση λεκανών αποχωρητηρίου (τουρκικού τύπου) με τα δοχεία πλύσεώς τους, ουρητηρίων, λεκανών αποχωρητηρίου από πορσελάνη με τα δοχεία πλύσεως και το κάλυμμά τους, τοποθέτηση καθρεφτών τοίχου πάνω από τους νιπτήρες, τοποθέτηση νέων φωτιστικών φθορισμού και τύπου απλίκας”.

 

Ο χλοοτάπητας

Σύμφωνα πάντα με την διακήρυξη, “ο τελικά εγκατεστημένος χλοοτάπητας θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της ΦΙΦΑ και θα συνοδεύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, εγγυήσεις κ.λ.π.

Θα πρέπει να συνοδεύεται από σήμα πιστοποίησης (Field Certificate) του προσφερόμενου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα, σύμφωνα με το οποίο να έχει πιστοποιηθεί η τοποθέτησή του σε υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου στην κατηγορία FIFA Quality Pro και να είναι σε ισχύ.

Εγγύηση διάρκειας ζωής τουλάχιστον πέντε (5) έτη”.

 

Συντήρηση και εγγυήσεις

Τέλος, ορίζεται ότι “ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση”.

Συνοπτικά, αυτά είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου και εν τέλει, όπως και στην περίπτωση της Χωράφας, η κατακλείδα είναι “χαλάλι και η ταλαιπωρία, αφού τουλάχιστον μετά το πέρας των εργασιών, το Περιστέρι θα έχει έναν ακόμη σύγχρονο αθλητικό χώρο και ασφαλή για την υγεία των αθλουμένων”.

Αν θέλει να είναι και στον αθλητισμό η “Πρωτεύουσα Δύναμη στην Αττική”.

Leave a Reply