ΕΠΣΑ: Η έναρξη Σχολής Διαιτησίας

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ, ανακοινώνει ότι θα λειτουργήσει Εισαγωγική Σχολή Διαιτησίας της Ένωσης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας τη σχετική αίτηση μέχρι 31/01/2022, μαζί με παράβολο είκοσι (20) ευρώ, στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (Ακαδημίας 91-93, 5ος όροφος, τηλ. 210/3822202-3), ώρες λειτουργίας από 09.00 έως 16.00 καθημερινά.

Προϋποθέσεις :
1) Ηλικία από 16 ετών (συμπληρωμένα) έως 28 ετών.
2) Απολυτήριο λυκείου.
(Για τους έχοντες ηλικία από 16 έως 18 ετών απολυτήριο Γυμνασίου και βεβαίωση ότι συνεχίζουν τις σπουδές τους).
3) Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η διάρκεια της Σχολής θα είναι δύο (2) μήνες περίπου.

Έναρξη Σχολής:31/01/2022.

Υπεύθυνος της Σχολής θα είναι ο κ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Leave a Reply