ΕΠΣΑ: Ο 2ος γύρος για τις Κ18 – Κ16

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών γνωστοποιεί την διαδικασία συγκρότησης και διεξαγωγής της δεύτερης φάση των πρωταθλημάτων Κ18 και Κ16, με μικρές αλλαγές όπως περιγράφονται παρακάτω:

Πρωτάθλημα Κ-18

Όπως έχουμε ανακοινώσει, στον 2ο Γύρο θα σχηματισθούν τρεις (3) Όμιλοι των ισχυρών ομάδων με 14 ομάδες ο καθένας, σύνολο 42 σωματεία. Επίσης, 2 Όμιλοι με 12 και 11 ομάδες ο καθένας, σύνολο 23 ομάδες με τις λιγότερο ισχυρές ομάδες (42 + 23 = 65 ομάδες). Για τους Ομίλους των ισχυρών, θα προκριθούν οι 7 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (7 ομάδες Χ 6 Ομίλους = 42 ομάδες). Οι υπόλοιπες κάθε Ομίλου θα αγωνιστούν στους 2 Ομίλους των λιγότερο ισχυρών.

Προκειμένου να μην αγωνιστούν και πάλι οι ίδιες ομάδες μεταξύ τους, όπως και με στενά γειτονικές ομάδες, με τις οποίες αγωνίζονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Υποδομής κλήρωση των ομάδων κατά βαθμολογική θέση και από τους έξι (6) Ομίλους.

Όπως αναγράφουμε και στη σχετική Προκήρυξη του Πρωταθλήματος: στον 2ο Γύρο στους Ομίλους των ισχυρών και μόνο, η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στον Όμιλό της, θα ξεκινήσει με τρεις (3) βαθμούς, η ομάδα που θα καταλάβει τη 2η θέση, δύο (2) βαθμούς και η ομάδα που καταλάβει την 3η θέση, έναν (1) βαθμό και με μηδέν (0) βαθμούς οι υπόλοιπες ομάδες.

Όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν και πάλι σε μονούς αγώνες, εντός και εκτός έδρας, σύμφωνα με τον νέο κλειδάριθμο που θα έχουν πάρει. Ο 2ος Γύρος θα ξεκινήσει στις 08/01/2022. Θα επακολουθήσουν οι αγώνες της Τελικής Φάσης. Θα προκριθούν οι πέντε (5) πρώτες κάθε ενός εκ των τριών Ομίλων και μία από τις ομάδες που καταλάβουν την 6η θέση, σύνολο 16 ομάδες.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας ομάδων στο Πρωτάθλημα αυτό, πρώτο κριτήριο για την κατάληψη της καλύτερης θέσης, είναι το μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων αγωνιστικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή.

Πρωτάθλημα Κ-16

Οι 73 ομάδες που συμμετέχουν, θα σχηματίσουν στον 2ο Γύρο τρεις (3) Ομίλους των ισχυρών ομάδων με 14 ομάδες ο καθένας, σύνολο 42 σωματεία. Οι υπόλοιπες 31 λιγότερο ισχυρές ομάδες, θα σχηματίσουν δύο (2) Ομίλους με 16 και 15 ομάδες αντίστοιχα ο καθένας. Θα προκριθούν οι έξι (6) πρώτες ομάδες από καθέναν από τους επτά (7) Ομίλους (7 Όμιλοι Χ 6 Ομάδες = 42 Ομάδες).

Όπως αναγράφουμε και στη σχετική Προκήρυξη του Πρωταθλήματος: στον 2ο Γύρο στους Ομίλους των ισχυρών και μόνο, η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στον Όμιλό της, θα ξεκινήσει με τρεις (3) βαθμούς, η ομάδα που θα καταλάβει τη 2η θέση, δύο (2) βαθμούς και η ομάδα που καταλάβει την 3η θέση, έναν (1) βαθμό και με μηδέν (0) βαθμούς οι υπόλοιπες ομάδες. Όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν και πάλι σε μονούς αγώνες, εντός και εκτός έδρας, σύμφωνα με τον νέο κλειδάριθμο που θα έχουν πάρει.

Όπως και στο Πρωτάθλημα Κ-18, προκειμένου να μην αγωνιστούν και πάλι οι ίδιες ομάδες μεταξύ τους, όπως και με στενά γειτονικές ομάδες, με τις οποίες αγωνίζονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Υποδομής κλήρωση των ομάδων κατά βαθμολογική θέση και από τους επτά (7) Ομίλους.

Η έναρξη του 2ου Γύρου θα γίνει στις 08/01/2022. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας ομάδων στο Πρωτάθλημα αυτό, πρώτο κριτήριο για την κατάληψη της καλύτερης θέσης, είναι το μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων αγωνιστικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή.

Leave a Reply