ΕΠΣΑ: Η Εισαγωγική Σχολή Διαιτησίας

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει ότι θα λειτουργήσει Εισαγωγική Σχολή Διαιτησίας της Ένωσης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας τη σχετική αίτηση μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2018, μαζί με παράβολο πενήντα (50) ευρώ, στα γραφεία της Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ (Ακαδημίας 91-93, 5ος όροφος, τηλ. 210/3822202-3), ώρες λειτουργίας από 09.00 έως 16.00 καθημερινά.

Προϋποθέσεις :

  1. Ηλικία από 16 ετών (συμπληρωμένα) έως 29 ετών.
  2. Απολυτήριο λυκείου (για τους έχοντες ηλικία από 16 έως 18 ετών απολυτήριο Γυμνασίου και βεβαίωση ότι συνεχίζουν τις σπουδές τους)
  3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας όψεως.

Η διάρκεια της Σχολής θα είναι δύο (2) μήνες περίπου.

Υπεύθυνος της Σχολής θα είναι ο κ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”.

Leave a Reply