Δικαίωμα έκδοσης UEFA C για την ΕΠΟ

H ΟΥΕΦΑ ενέκρινε πρόταση της ΕΠΟ για το νέο ευρωπαϊκό δίπλωμα UEFA C και την ένταξή του στην UEFA Coaching Convention.

Ως εκ τούτου, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να εκδίδει πλέον διπλώματα και άδειες UEFA C, που θα έχουν ισχύ σε όλη την Ευρώπη, στους αποφοίτους των μαθημάτων αυτού του επιπέδου.

Αξίζει να τονισθεί ότι οι διορισμένοι μέντορες από την UEFA Les Howie και Jamie Houchen, καθώς και ο Ruud Dokter (μέλος της επιτροπής εκπαίδευσης UEFA Jira Panel) επιβράβευσαν την εξαιρετική ποιότητα και το περιεχόμενο του υπομνήματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την ΕΠΟ για να υποστηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη και την ποιότητα του προγράμματος της εκπαίδευσης προπονητών.
Leave a Reply