Ανακοινώσεις για το πρωτάθλημα Νέων

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθήνας ενημερώνει τις ομάδες – μέλη της, που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα Νέων, για ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία τα οποία περιλαμβάνονται στη σχετική προκήρυξη που είναι έτοιμη και στη διάθεση των σωματείων.

Στο πρωτάθλημα ΝΕΩΝ δήλωσαν συμμετοχή 99 ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε 8 ομίλους. Δημιουργήθηκαν 1 όμιλος με 11 ομάδες, 3 όμιλοι με 12 ομάδες και 4 όμιλοι με 13 ομάδες.

Στους ομίλους με 11 ή 12 ομάδες στο Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ, οι αγώνες θα ξεκινήσουν μία (1) αγωνιστική αργότερα, δηλαδή το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 30/09/2017 & 01/10/2017.

Οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με Δελτία Ατομικών Στοιχείων Ε.Π.Ο. και θεωρημένη Ιατρική Κατάσταση από την Ε.Π.Σ.Α.

Οι προπονητές των ομάδων θα πρέπει να έχουν Δελτίο Πιστοποίησης που να έχει εκδοθεί από την Ε.Π.Σ.Α. Επίσης, επιτρέπεται σε ένα φυσικό πρόσωπο η είσοδος στην τεχνική περιοχή με Δελτίο Εισόδου στην Τεχνική Περιοχή, που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Α.

Επιτρέπονται επτά (7) αντικαταστάσεις ποδοσφαιριστών.

Είναι υποχρεωτική στην αρχική ενδεκάδα, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα και η συμμετοχή στον αγώνα, μέχρι πέντε (5) συνολικά αλλοδαπών ή κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Οι αλλοδαποί και οι κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να αγωνίζονται υποχρεωτικά, από την 1η αγωνιστική, με προσωρινό Δελτίο, που θα εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Α.

Αποχώρηση ομάδας, τιμωρείται με ογδόντα (80) ευρώ πρόστιμο.

Η διάρκεια των αγώνων είναι ογδόντα (80) λεπτά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν το έτος 2000 και μικρότεροι. Επίσης σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος αυτού θα πρέπει κάθε ομάδα να ξεκινά τον αγώνα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με δύο (2) ποδοσφαιριστές που να έχουν γεννηθεί το έτος 2002 ή μικρότεροι. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αγωνιστούν μέχρι την λήξη του αγώνα.

Οι ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν το 2002 θα πρέπει να είναι Έλληνες (δηλαδή να έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν σε ελληνική Εθνική ομάδα). Αν παραστεί ανάγκη αντικατάστασής των, θα πρέπει να αντικατασταθούν υποχρεωτικά με ποδοσφαιριστές της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας (δηλαδή γεννημένους το 2002 ή μικρότερους και Έλληνες), μέχρι την λήξη του αγώνα.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που μια ομάδα δεν έχει στη διάθεσή της κατά την έναρξη του αγώνα ένα (1) ή δύο (2) ποδοσφαιριστές από τους γεννηθέντες το έτος 2002 θα μπορεί να αρχίσει τον αγώνα με ένα (1) ή δύο (2) αντίστοιχα λιγότερους ποδοσφαιριστές δηλαδή με δέκα (10) ή εννέα (9) ποδοσφαιριστές, μέχρι την λήξη του αγώνα.

Όλες οι ομάδες υποχρεούνται να παρουσιάζονται στους αγώνες πρωταθλημάτων μας, με τους ποδοσφαιριστές να φέρουν στις φανέλες και τα παντελονάκια τους αριθμούς από το ένα (1) έως το δεκαοκτώ (18). Η αρίθμηση στα παντελονάκια, είναι προαιρετική, εφόσον όμως υπάρχει, τότε υποχρεωτικά θα είναι όμοια με αυτή της φανέλας.

Δεν επιτρέπεται η αναγραφή του ονόματος των ποδοσφαιριστών στις φανέλες, όπως επίσης και η αναγραφή αριθμού μεγαλύτερου του δεκαοκτώ (18). Οι διαιτητές θα πρέπει να απαγορεύουν τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή με αριθμό φανέλας μεγαλύτερο του δεκαοκτώ (18).

Οικονομική Διαχείριση

Στους αγώνες, τα γηπεδούχα σωματεία επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα του αγώνα, με τα εξής ποσά:

Διαιτητής: Είκοσι (20) ευρώ.

Βοηθός Διαιτητή: Δέκα (10) ευρώ.

Γιατρός: Είκοσι δύο (22) ευρώ.

Υπηρεσία Γηπέδου: Δέκα (10) ευρώ.

Leave a Reply